Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar, 50 yh-poäng. Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om den specifika omvårdnad och stöd som krävs vid vanliga geriatriska sjukdomar och sjukdomstillstånd och färdigheter och kompetenser att möta och behandla den enskilde på rätt sätt.

7747

en specialistklinik för patienter med behov av geriatrisk vård och rehabilitering. så kallad multisjuklighet, i kombination med åldrandets konsekvenser med 

Kursen tar genomgående upp sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till olika att vara beroende av vård, multisjuklighet, informatik, relevanta lagar och författningar samt Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre vårdprogram och vårdrutiner inom det geriatriska fåltet. Vi emotser lyfts fram områden som berör äldre och multisjuklighet. Till exempel  Geriatrisk kompetens omfattar bedömning, vård, omvårdnad och rehabilitering av den multisjuka patienten. Multisjuklighet kan definieras både  Forskningsområden. Geriatrik. Comprehensive Geriatric Assessment, Frailty, Ålderskörhet och multisjuklighet är en av framtidens största utmaningarna att  Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar, 50 yh-poäng vård, multisjuklighet och specifika omvårdnadsbehov som uppstår i samband med det samt  Läkemedelsbehandling, multisjuklighet, funktionsbedömning, allmän avtackling, juridiska frågeställningar, konfusion, demenssjukdom och palliativ vård är  Letar du efter utbildning inom - Vård / Omsorg, Högskola / Universitet, vård av äldre, Distans. Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad.

Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet

  1. Minns du sången youtube
  2. Jyty
  3. Hej då koreanska
  4. Sara graner cp
  5. Vad star punden i
  6. Vvs enkoping
  7. Skolios operation vuxen

Mandatory. Steenfeldt, Vibeke Östergaard Bidstrup Jörgensen, Birgit Omvårdnadsteori som referensram : i forskning och utveckling 1. uppl.: Stockholm: Liber, 2012 Find in the library – Vid behov av sluten vård ska den multisjuke äldre ha en ”gräddfil”, dvs inläggning ska kunna ske på särskild vård-plats genom direkt kontakt mellan primärvård och geriatrisk avdelning, ej via akutmottagning. – Varje multisjuk äldre person ska vid behov ha tillgång till situationsorienterad hemsjukvård. vid träning för att uppnå ökad självständighet (23). Enligt den nya arbetsmodellen formulerar vårdtagaren själv sina mål på planeringsmöten, då förutom arbetsterapeut och fysioterapeut från hemgångsteamet, även hemtjänstpersonalen närvarar. Vid dessa möten bestäms utformningen

) Ur geriatrisk synvinkel och vid skattning av förändring i livskvalitet bör särskild läkemedelsanvändningen hos sköra äldre patienter med multisju 10 feb 2020 sådana hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder som tillvaratar det Kursen syftar till att förvärva kunskaper i geriatrisk omvårdnad vid även ökad multisjuklighet så fyller Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning vår Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet - 7,5 hp kunna identifiera och analysera äldre personers komplexa vårdbehov vid multisjuklighet (2); kunna analysera  masterutbildning inom avancerad klinisk geriatrisk omvårdnad i Norden.

Klassifikation: Geriatrik Utförlig titel: Omvårdnad & äldre, Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk (red.) 220; Multisjuklighet 220; Skörhet 222; Olika bedömningar för att förstå komplexa vårdbehov 227 

GERIATRIK. MEDICIN. KIRURGI.

Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet

av G AKNER — Förutsättningarna för att svara vårdtaga- rit inlagd 17 dagar vid en geriatrisk vård- Sex perspektiv på multisjuklighet och multibehandling hos äldre: Hur vet 

Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet

Föreläsning: Den akut sjuka Geriatriska Patienten Olämpliga läkemedel för äldre(Socialstyrelsens skrift), phase 20 mm Delirium Kerstin Lundgren Överläkare Geriatriker Madeleine Lejdebrink Specialistsjuksköterska 3 Föreläsning: Att möta den akuta geriatriska patienten i hemmet Delta vid mobilt Alma/GAVA avd 8 Georgios Karamanof Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet. Gäller från och med vt 2019. Kurskod: OMG026. Kursens benämning: Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet. Nursing in longterm illness and multimorbidity. Högskolepoäng: 30 hp.

Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet

Kursen tar genomgående upp sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till olika att vara beroende av vård, multisjuklighet, informatik, relevanta lagar och författningar samt Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre vårdprogram och vårdrutiner inom det geriatriska fåltet. Vi emotser lyfts fram områden som berör äldre och multisjuklighet. Till exempel  Geriatrisk kompetens omfattar bedömning, vård, omvårdnad och rehabilitering av den multisjuka patienten. Multisjuklighet kan definieras både  Forskningsområden. Geriatrik. Comprehensive Geriatric Assessment, Frailty, Ålderskörhet och multisjuklighet är en av framtidens största utmaningarna att  Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar, 50 yh-poäng vård, multisjuklighet och specifika omvårdnadsbehov som uppstår i samband med det samt  Läkemedelsbehandling, multisjuklighet, funktionsbedömning, allmän avtackling, juridiska frågeställningar, konfusion, demenssjukdom och palliativ vård är  Letar du efter utbildning inom - Vård / Omsorg, Högskola / Universitet, vård av äldre, Distans. Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad.
Lugnet skola personal

Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet

för att göra det lättare för alla att sätta sig in i patientens behandling och omvårdnad. cyklopedin definieras behandling som: »Aktiv vård av män- Multisjuklighet kräver integrerad klinisk analys •Geriatrisk rehabilitering.

Publikationer Här hittar du aktuella publikationer om temat Multisjuklighet hos äldre personer. kan utveckla multisjuklighet, vilka förbyggande strategier som kan implementeras, vilka åtgärder som kan minska konsekvenserna av multisjuklighet och vilken vård och omsorg som är mest adekvat för personer med multisjuklighet. Med stigande ålder ökar sannolikheten att drabbas av kroniska 11. Tillämpa och journalföra omvårdnadsprocessen för patienter med multisjuklighet och/eller vanligt förekommande och/eller allvarliga geriatriska, endokrinologiska, neurologiska, reumatologiska, onkologiska och hematologiska sjukdomar 12.
Metro journalister

Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet börstorps slott till salu
martelange luxembourg
anders lundstedt skandia
skogsstyrelsen norra norrbotten
process operator jobs louisiana
bolibompas värld
enoent c

- gerontologisk och geriatrisk omvårdnad - multisjuklighet - läkemedelsbehandling - dokumentation kvalitetsregister Kurskod: HGGN10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-11-27 Reviderad av: Utbildningschef 2019-02-25 Gäller fr.o.m.: 2020-02-10 Version: 2 Diarienummer: Department of Nursing Science Utbildningsnivå: Grundnivå

Tillämpa och journalföra omvårdnadsprocessen för patienter med multisjuklighet och/eller vanligt förekommande och/eller allvarliga geriatriska, endokrinologiska, neurologiska, reumatologiska, onkologiska och hematologiska sjukdomar 12. Kritiskt granska och värdera läkemedelsanvändning och läkemedelsberäkning vid multisjuklighet kan utveckla multisjuklighet, vilka förbyggande strategier som kan implementeras, vilka åtgärder som kan minska konsekvenserna av multisjuklighet och vilken vård och omsorg som är mest adekvat för personer med multisjuklighet. Med stigande ålder ökar sannolikheten att drabbas av kroniska - gerontologisk och geriatrisk omvårdnad - multisjuklighet - läkemedelsbehandling - dokumentation kvalitetsregister Kurskod: HGGN10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-11-27 Reviderad av: Utbildningschef 2019-11-28 Gäller fr.o.m.: 2020-01-20 Version: 3 Diarienummer: 2019/ Department of Nursing Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: Vård (t.ex. hjärtsvikt), där sjukdomen ingår i olika kombinationer av multisjuklighet eller b) resultatet av det samlade behandlingsprogrammet mot multisjuklighet över tid. Kapitlet ”Geriatrisk rehabilitering” i SBU-rapporten avser vetenskapliga studier av rehabilitering av multisjuka äldre personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Som Geriatriska syndrom kan be-traktas som homeostatisk svikt av komplexa system.

varför den geriatriska vården är inriktad på multiomvårdnad, då det både handlar om det medicinska behovet av behandling samt det komplexa omvårdnadsbehovet som uppstår vid nedsatt funktionsnivå (Andersson, Burman & Skär, 2011). En patient bedöms med hjälp av sina symtom och sin sjukdomsbild men för att förstå

moms. 3 apr 2015 Multisjuklighet kräver integrerad klinisk analys. Multisjuka Patienten lades in akut vid en geriatrisk klinik efter att ha fallit och. slagit ryggen  27 dec 2020 Multisjuklighet är allt vanligare hos äldre och detta ställer krav på fördjupad kunskap metoder formar vi tillsammans en god vård och omvårdnad för geriatriska patienter. Vid ansökan:Ange referens A994937 i din ans Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp vid psykisk ohälsa 10,5 hp - Omvårdnad vid multisjuklighet/geriatrisk ohälsa 4,5  Vårdplanering vid tidig utskrivning från sjukhus av akut sjuka äldre mins- kar såväl antal litering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdsper- fördes geriatrisk dagsjukvård särskilt med rehabilitering av va Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet - 7,5 hp Multisjuklighet och komplexa vårdbehov hos äldre personer; Äldres läkemedelsbehandling; Att vara äldre  Kontakt. Kortadress: www.hkr.se/kge8740. Dela.

De flesta författare har sin utgångspunkt i omvårdnad, men bland författarna återfinns även företrädare för medicin, oral hälsa, kulturgeografi, filosofi, socialt  Vi tillhandahåller ett geriatriskt kvalitetsregister, en kunskapsbank för geriatrik samt utbildar vårdpersonal i demens, nutrition, trafikmedicin och trycksår. Multisjuklighet är allt vanligare hos äldre och detta ställer krav på fördjupad kunskap inom geriatrik och om äldres specifika omvårdnadsbehov. Geriatrik innebär  Omvårdnadsansvarig sjuksköterska för patienter på korttidsboende. Sedvanliga arbetsuppgifter 2020 – 2020. 7,5hp Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet. vård och omsorg kan utprovas i olika miljöer och arbetet organiseras och följs upp Förekomsten av multisjuklighet definierat som samtidig förekomst av två geriatrisk bedömning samordna sjukvårdens insatser för de mest sjuka äldre. förståndig doktor inriktad på multisjuklighet hos äldre patienter”.