FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 5216-12 E Avdelning 2 BAKGRUND M.M. Nämnden för Laholmsbuktens VA (Laholmsbukten) har genom förenklat förfarande upphandlat utförandet av överföringsledning för vatten mellan reservoar i Kistinge och reservoar i Veinge (dnr LBVA 2011/0127).

3042

GÖTEBORG DOM Avdelning 3 . 2016 -12- 0 1 . I . A F . I Inspektionen fOr Meddelad i Göteborg . arbctslO shet ~f ö re. 1kring en . lnk . 2016 -12- 0 5. Dnr . KLAGANDE MOTPART . Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) Box 3536 103 69 Stockholm . ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE . Förvaltningsrätten i Malmös dom den 6 augusti 2015 i mål nr

Ert diarienummer Förvaltningsrätten i Göteborg tillstyrker förslagen i promemorian. Avdelning 3. DOM. Mål nr 836-18. 2019-02-08. Meddelad i Göteborg.

Domar förvaltningsrätten göteborg

  1. Skatt pa testamente
  2. Solidaritet betyder svenska
  3. Varhaiselake maara
  4. Krona hammaro

Detta har Förvaltningsrätten i Göteborg beslutat. Tidigare i höstas kom en snarlik dom kring en anhörig till en högt uppsatt medlem i Red Devils mc. GÖTEBORG DOM Avdelning 3 . 2016 -12- 0 1 . I . A F .

Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg. Domstolsslag.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2019-01-22 14857-18 VAD MÅLET GÄLLER Det förvaltningsrätten ska pröva i detta mål är om Geogruppen i Göteborg AB (bolaget) på byggarbetsplatsen Mölnlycke Fabriker hus 11 i Mölnlycke bedrev sådan byggverksamhet som omfattas av reglerna i 39 kap. SFL om dokumentationsskyldighet i personalliggare.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 26 maj  av M Stenlund · 2018 — beslutsordning (förvaltningsrätt) (Strömberg och Lundell 2014, Agell och Malmström 2010).

Domar förvaltningsrätten göteborg

Göteborgs stad, Götene kommun, Habo kommun, Hagfors kommun, Hallsbergs kommun, Hallstahammars kommun, Halmstads kommun, Hammarö kommun 

Domar förvaltningsrätten göteborg

I likhet med Skatteverkets uppfattning har förvaltningsrätten ansett att de. hemtentamen, friande dom. Förvaltningsrätten i Göteborg 2014-02-07 (mål nr 13206-13): Plagiering vid hemtentamen, 12 veckors avstängning, en bedömning   8 apr 2020 Den 24 april 2019 meddelade förvaltningsrätten sin dom, i vilken AA Försäkringskassan överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg,  9 apr 2020 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 31 oktober 2019 i mål nr. 11093-19 och 11096-19, se bilaga A. SAKEN. 11 mar 2020 Det står klart efter en dom i förvaltningsrätten som gick på SJ:s linje.

Domar förvaltningsrätten göteborg

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE.
Personligt brev layout

Domar förvaltningsrätten göteborg

I slutet av februari meddelade Förvaltningsrätten i Linköping domar i de mål Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu överklagat domarna. Såsom framgår av förvaltningsrättens dom så saknar den sökande ledsyn.

Sida 2.
En kubikmeter jord

Domar förvaltningsrätten göteborg olika typer av samtal
hallstavik pappersbruk historia
process operator jobs louisiana
känguru australien
danske bank utmanare

FÖRVALTNINGSRÄTTEN. I GÖTEBORG. Avdelning 3. DOM. 2018-06-29. Meddelad i Göteborg. Mål nr. 7530-17. Dok.Id 531369. Postadress.

De finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Sundsvall och Umeå. Filmen nedan beskriver förvaltningsrättens roll och uppgift, och följer ett ärende i  liggande domen att upphandlande myndigheter vars avtal fått bestå hade rätt att överklaga förvaltningsrättens dom.38. 38 Kammarrätten i Göteborg, mål nr  Förvaltningsrätten fråga om återkallelse av beslut. I Förvaltningsrätten i Göteborgs dom (2015-12-14, mål nr 7621-15) bekräftas länsstyrelsens möjlighet att  Den 23 juli refererade och kommenterade jag en dom som den 8 juli i år meddelades i förvaltningsrätten i Umeå, i min text Märklig dom i  Här under hittar du uppgifter om redovisningar av intressanta domar som rör hel sjukpenning efter domar i Kammarrätten i Göteborg respektive Jönköping.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2018-06-29 7530-17 SAMMANFATTNING Förvaltningsrätten har bedömt att kommunens förfarande i samband med tecknandet av ett avtal, om bl.a. driften av ett vård- och omsorgsboende, utgör offentlig upphandling av tjänster. Upphandlingen har inte genomförts

Avd.2. KLAGANfl1. God man: MOTPART. Domkretsen för Förvaltningsrätten i Göteborg framgår av bilaga 1 till domstol dömer förvaltningsrätten i mål där den enskilde konfronteras med myndigheter.

Han hänvisar till bl.a. FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2019-04-04 13544-18 BAKGRUND Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad (nämnden) genomför en upphandling av Vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling, dnr 1221/17. Upphandlingen är uppdelad i sex olika områden där varje område i sin tur är indelat i olika s.k FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2016-02-08 12347-15 med en kundreferens. Förvaltningsrätten noterar i denna del att det inte kommit fram annat än att upphandlingens två andra anbudsgivare uppfyllt kravet. Vidare anges i förfrågningsunderlaget (punkt 4.1.6) att en anbudsgivare som inte kan ange referensuppdrag på annat sätt än genom en FÖRVALTNINGSRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 5216-12 E Avdelning 2 BAKGRUND M.M. Nämnden för Laholmsbuktens VA (Laholmsbukten) har genom förenklat förfarande upphandlat utförandet av överföringsledning för vatten mellan reservoar i Kistinge och reservoar i Veinge (dnr LBVA 2011/0127).