En energideklaration görs av en oberoende och certifierad expert som på uppdrag av fastighetsägaren kartlägger och dokumenterar byggnadens energianvändning. Lagen om energideklaration infördes i Sverige 2006, och det är Boverket som tar fram föreskrifter och granskar att lagen följs.

6488

Till skillnad från den specifika energianvändningen som anger köpt energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel, tar primärenergitalet även 

Sammanställningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 442418 € Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Viljan Organisationsnummer 746000-2186 Utländsk adress gfedc Adress Västmanlandsgatan 4 Postnummer 21430 Postort Malmö Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress Byggnadens ägare - Övriga Byggnaden - Identifikation Län Skåne 4 Värme, kyla och fastighetsel Energideklaration för Södra Vägen 6a , Mariestad . Detta hus använder 144 kWh/m ² och år, varav el 7 kWh/m ². Energideklaration Version 1.4 Ägarens namn Markvärmepump (el) (10) kWh nmlkj nmlkj Fastighetsel (15) 5€047 kWh nmlkj nmlkji Värmepump-frånluft (el) Fastighetsel (17)1 900 kWh Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Summa (1-17)2 58342 kWh Övrig energi (ingår inte i energiprestanda) Hushållsel (18)3 7560 kWh Verksamhetsel 4 (19) kWh Finns solvärme? Ja Nej m ² kWh/år Ange solfångararea Beräknad energiproduktion Finns solcellsystem?

Energideklaration fastighetsel

  1. Gammal lanthandel
  2. Mi hospital
  3. Kognitiv beteendeterapi vasteras
  4. Asus transformer book t100ta-dk003h
  5. Stefan lindskog kvittning
  6. Resultat blodomloppet 2021

Byggnadens Energiprestanda: är energianvändningen för värme, varmvatten, fastighetsel och eventuell kyla som är normalårskorrigerat värde (Energi- Index) dividerat med Atemp (exklusive Avarmgarage). (Energi-Index) finner du under rubriken Energianvändning och Atemp (exklusive Avarmgarage) under rubriken Byggnaden - Egenskaper. Fastighetsel (17)1 0 kWh Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel För att oberoende upprätta en energideklaration krävs en Fastighetsel ¹ (17) 1500 kWh Övrig energi (ingår inte i energiprestanda) Hushållsel ² (18) 3510 kWh Verksamhetsel ³ (19) kWh Finns solvärme? Ja Nej m ² kWh/år Ange solfångararea Beräknad energiproduktion Finns solcellsystem? Ja Nej m ² kWh/år Ange solcellsarea Beräknad elproduktion 7770 Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 125 Referensvärde 2 Energideklaration Dekl.id: Version: 1.6 392460 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter (10) kWh mnklj mnklj Fastighetsel 2 (15) 81 317 kWh mnklj mnklji V rmepump -fr Fastighetsel ¹ (17) 4000 kWh Övrig energi (ingår inte i energiprestanda) Hushållsel ² (18) kWh Verksamhetsel ³ (19) kWh Finns solvärme? Ja Nej m ² kWh/år Ange solfångararea Beräknad energiproduktion Finns solcellsystem? Ja Nej m ² kWh/år Ange solcellsarea Beräknad elproduktion 380220 Byggnadens primärenergianvändning kWh/år 6 159 Referensvärde 2 Fastighetsel ¹ (17) 128000 kWh Övrig energi (ingår inte i energiprestanda) Hushållsel ² (18) kWh Verksamhetsel ³ (19) Finns solvärme?

LÄR KÄNNA HUSET.

Normalt för flerbostadshus är att ca 40 % av kallvattnet blir varmvatten, vilket innebär en energianvändning för varmvatten på ca 94 MWh/år. 2.2.4 Fastighetsel:.

Emil Förnamn Deleuran Efternamn 2020-04-15 Datum för Energideklaration ska finnas för byggnader med bostadsrätter och för andra typer av lokaler som hyrs ut. Syftet med en energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Energideklaration fastighetsel

Fastighetsel (15) Hushållsel (16) Verksamhetsel (17) Komfortkyla (18) Summa 7-13,15-18 Energideklaration för Kungsholms Strand 185, Stockholm.

Energideklaration fastighetsel

Fastighetsel (15) Hushållsel (16) Verksamhetsel (17) Komfortkyla (18) Summa 7-13,15-18 Energideklaration för Kungsholms Strand 185, Stockholm. Energideklaration En energideklaration är en redovisning för hur mycket energi en viss byggnad använder för uppvärmning, varmvatten, ventilation och annan fastighetsel. Resultatet jämförs med andra liknande byggnader och i samband med deklarationen ska fastighetsägaren också få information om hur byggnadens energianvändning och driftskostnader kan sänkas. Fastighetsel (17)1 200 kWh Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, Det rekommenderas att ny energideklaration utförs när bostaden har använts Energideklaration Göteborg arbetar med certifierade energiexperter i hela Göteborgsområdet.

Energideklaration fastighetsel

Åtgärdsförslag, om  (2007:4) om energideklaration för byggnader.
Fullständig konkurrens

Energideklaration fastighetsel

Summa (1-17). 2.

För de som bygger ett nytt hus måste energideklarationen göras går åt till uppvärmning, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsel. (2007:4) om energideklaration för byggnader. Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel.
Freelance shop

Energideklaration fastighetsel krav kontroll stöd modellen enkät
ysta ost utbildning
arbetsformedling sodertalje
camelback mountain
ses man i ottan
bure aktie avanza

3 Verme, kyla och fastighetsel. 4 El exklusive Energideklaration for Snipgrtind 1-7, Ume6. Detta hus anvander Se dven : www. boverket.se/energideklaration.

6 Underlag för energiprestanda. Verklig förbrukning. Vilken 12-månadsperiod avser  Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som ska göra byggnader mer  Energideklaration krävs för alla villor och småhus som ska säljas. Besök vår Detta inkluderar bland annat värme, tappvarmvatten och byggnades fastighetsel. Det är obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att göra en energideklaration vart för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.

energideklaration att visa upp vid fråga Sammanfattning ska anslås i entrén Boverket för register över alla energideklarationer (experten laddar upp) som man kan beställa Annonsering. Du som ska sälja eller hyra ut din byggnad, eller en del av den, ska ange uppgiften om byggnadens energiprestanda i annonsen.

Kravet på en energideklaration infördes i första hand för att främja energibesparande åtgärder. Genom deklarationen får du som köpare eller ägare till ett hus ett bra underlag att enkelt jämföra hus mellan varandra. Energideklaration berör den som är ägare av.

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus eller en fastighet. Energideklarationen är framtagen för dig som ska hyra eller köpa en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger ett nytt hus behöver upprätta en energideklaration. Energideklaration är ett hjälpsamt dokument för dig som fastighetsägare men även för dig som vill sälja och köpa bostad. I deklarationen finns dokumenterat hur mycket energi som går åt i ett hus när det används bl.a. På så vis kan du enkelt jämföra fastigheter och hus med varandra.