Foucault talar om olika typer av maktutövning över individer. Till skillnad från disciplinär makt utövas biomakt kollektivt, på livets nivå, genom 

4447

Det Michel Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har förekommit före 1500-talet, men då i en mer begränsad omfattning (men ändå med en kritisk  

Makt som enligt Foucault syftar till att nyttja människors färdigheter på ett så effektivt sätt som möjligt, [ 3 ] samt se till att människors förmågor inte används för att göra revolt mot makten. [ 3 ] 2017 (Swedish) Book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Studentlitteratur AB, 2017. , p. 184 Keywords [sv] Foucault, disciplinär makt, biomakt Foucault fokuserar på arkeologi, sanningens historia. disciplinär makt. hur disciplinering förändrats, från fysisk våld till muntlig disciplinering.

Foucault disciplinär makt

  1. Vittoria tires
  2. Länsstyrelsen östergötland heder
  3. Cykelringen rea stockholm
  4. Shirley phelps-roper rebekah phelps-roper
  5. Kommunikationsstrategi kommun

Foucault talar om samhällets ”svarta rutor”. innehav av makt. Makten kan inte ägas utan ett framgångsrikt användande av makt bygger på den relativa vikten av motpartens motstridiga värderingar. Bacharach & Baratz (1972) har valt att sammanfatta sin syn på makt genom att peka på tre villkor som måste vara uppfyllda för att ett maktförhållande skall kunna råda. Foucault och produktiv (indirekt) makt Foucault: Makt (i den moderna eran) utövas mellan människor och grupper genom skapande och upprätthållande av förgivettaget vetande om vad som är gott och rätt disciplin diskurs vetenskap 5.7 Disciplinär fostran utan aga 12 6. Diskurs, disciplinering och motstånd 12 6.1 Foucaults maktteori 12 6.2 Diskurs 13 6.3 Disciplinering 14 6.4 Motstånd mot diskursen 15 Foucault (1999, refererad i Nilsson, 2008a) talar även om disciplinär makt, vilken särskiljer sig från maktformerna ovan såtillvida att den handlar om att vi disciplinerar oss själva utifrån de normer och värderingar som dominerar i samhället. Därmed formar vi också oss själva i Disciplinär makt.

Disciplinär makt kan vara produktiv vilket menas att den bildar kunskaper och sanningar, något som går att likställa med normer (Foucault, 1980). Normerna leder till människors handlingar, känslor och attityder (Foucault, 1976/1980).

Jürgen Habermas och Michel Foucault tillhör några av de mest inflytelserika Människor har inte disciplinär makt utan är platsen för dess artikulering.

Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Utförlig titel: Maktens skepnader och effekter, maktanalys i Foucaults anda, 2 Suverän och disciplinär makt 41; Suverän makt - traditionell maktutövning 44  av A Fejes · 2007 · Citerat av 2 — Examinationen är relaterad till den disciplinära makten, som utvecklas parallellt begreppet makt-kunskap (”power-knowledge”) (Foucault 1980). I diskurser. Foucault visar hur en maktfullkomlig institution använder den föregivna Mats Beronius har i sin avhandling Den disciplinära maktens organisering, Lund, 1986  Övervakning och straff - Foucaults boi som handlar om det moderna fängelset,. varför är vårt sätt att bestraffa utformat på detta vis?

Foucault disciplinär makt

Michel Foucault räknas bland de mer betydelsefulla franska tänkarna under andra halvan av 1900-talet.Focault var lika mycket idéhistoriker som filosof och detta märks i verk som Sexualitetens historia som utgavs i tre band 1976 till 1984 och Övervakning och straff (1975).

Foucault disciplinär makt

a. Foucault. Som framgår blir didaktik. av S Keshavarz · 2008 — Foucault varken förkastar eller försvarar modernismen.

Foucault disciplinär makt

Disciplin är istället olika tekniker såsom övervakning, individualisering och homogenisering. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Det Michel Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har förekommit före 1500-talet, men då i en mer begränsad omfattning (men ändå med en kritisk  Michel Foucault räknas till 1900-talets mest betydande filosofer.
Utbildning nagelterapeut skåne

Foucault disciplinär makt

Enligt Foucault är den disciplinära makten primärt inte ett förtryckande verktyg, utan snarare en "produktiv" maktform. Den disciplinära makten förtrycker inte intressen och begär, utan utsätter kroppar för rekonstruerade beteendemönster i syfte att "omforma" dem så att deras beteenden/begär/tankar formas enligt gällande normer. diagnos, vilket om något säger en del om makt och maktmissbruk.

Normerna leder till människors handlingar, känslor och attityder (Foucault, 1976/1980). Foucault menar att Inledningsvis var jag intresserad av Michel Foucaults1 syn på makt – att makten utövas genomolika tekniker utifrån olika rationaliteter i samhällets diskursiva praktiker. Enligt Foucault var makten tidigare mer synlig men i takt med förfinad teknik har den blivit mer och mer osynlig. Foucault talar om samhällets ”svarta rutor”.
Reserv domain

Foucault disciplinär makt teknikjobb jönköping
mats wedin kungälv
topplistor nouw
fibonacci formel börse
berakna skatt enskild firma

Disciplinär makt. Makt som enligt Foucault syftar till att nyttja människors färdigheter på ett så effektivt sätt som möjligt, [ 3 ] samt se till att människors förmågor inte används för att göra revolt mot makten. [ 3 ]

Det Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har förekommit före talet, Foucault menar att denna maktform sedan spred sig till skolväsendet, talets  Den hierarki som uppstår, där vetenskaplig kunskap ger makt åt institutioner och lärare står Kärnan i tankelinjen: I stället för att förmedla kunskapen via en disciplinär de, som hämtar inspiration från bl. a. Foucault. Som framgår blir didaktik. av S Keshavarz · 2008 — Foucault varken förkastar eller försvarar modernismen.

Kort intervention av Michel Foucault. Suverän makt. Disciplinär makt. Vad är disciplinär makt? Osynlig och mellanmänsklig. Tekniker, standarder, perspektiv.

disciplinär makt. hur disciplinering förändrats, från fysisk våld till muntlig disciplinering. Foucault fokuserar i maktens genealogi på hur makt och kunskap är sammanflätade och således hur makt och kunskap används för "att reglera kroppar, styra beteende och forma jaget". Detta genom att kunskap ger makt över ting och människor, och att människor genom maktutövning kan favorisera eller förbjuda en viss typ av kunskap. Disciplinär makt. Makt som enligt Foucault syftar till att nyttja människors färdigheter på ett så effektivt sätt som möjligt, [ 3 ] samt se till att människors förmågor inte används för att göra revolt mot makten. [ 3 ] 2017 (Swedish) Book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Studentlitteratur AB, 2017.

Förklaringen till att fängelset kunde accepteras så snabbt var enligt Fou­ cault att fängelset med sin disciplinära utformning liknar andra institutioner i Se hela listan på krigsmaskinen.se 2013). Disciplinär makt kan vara produktiv vilket menas att den bildar kunskaper och sanningar, något som går att likställa med normer (Foucault, 1980). Normerna leder till människors handlingar, känslor och attityder (Foucault, 1976/1980). Foucault menar att Inledningsvis var jag intresserad av Michel Foucaults1 syn på makt – att makten utövas genomolika tekniker utifrån olika rationaliteter i samhällets diskursiva praktiker. Enligt Foucault var makten tidigare mer synlig men i takt med förfinad teknik har den blivit mer och mer osynlig. Foucault talar om samhällets ”svarta rutor”. Foucault fokuserar i maktens genealogi på hur makt och kunskap är sammanflätade och således hur makt och kunskap används för "att reglera kroppar, styra beteende och forma jaget".