Religiös påverkan hör inte hemma i svensk skola. Regeringen har därför låtit utreda ett stopp för nya konfessionella friskolor och bättre kontroll av befintliga.

2680

Regeringen får i dag mycket ros för sin krishantering, men bör få ris för sin hantering av konfessionella skolor. Och nu håller remisstiden för betänkandet om konfessionella skolor på att gå ut. Att politiker försöker runda juridiken och söka sig bort från demokratins säkerhetszoner är djupt oroande.

Sveriges kristna råd kommenterar utredningen om konfessionella skolor 8 januari 2020 I dag överlämnade utredaren Lars Arrhenius förslagen om nya regler för konfessionella skolor till regeringen och utbildningsminister Anna Ekström (S). Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 februari 2009 . Lars Leijonborg .

Konfessionella skolor regeringen

  1. Underläkare sommaren 2021
  2. Clas ohlson sodertalje

Regeringen beslutade i mars 2018 om kommittédirektiven Konfessionella inslag i skolväsendet (dir. 2018:15). Den särskilda utredaren ska bland annat analysera vad som kan anses följa av Europakonventionen, andra internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringsformen i relation till konfessionella inslag i skola, förskola och fritidshem, oavsett om huvudmannen är Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är beteckningen på en viss typ av skolor som tillhör det offentliga skolväsendet i Sverige men tillåts ha en konfessionell inriktning. I dag överlämnade utredaren Lars Arrhenius förslagen om nya regler för konfessionella skolor till regeringen och utbildningsminister Anna Ekström (S). Sveriges kristna råds De måste föra i bevis att de konfessionella skolorna uppvisat sämre studieresultat, haft större problem med studiemiljö, mobbing, diskriminering etc. De måste jämföra friskolor med konfessionella friskolor, och jämföra dessa båda med de kommunala skolorna. Inget av detta har Utbildnings- och kulturdepartementet gjort.

4.1.3 Regeringens resonemang inför införandet av 2010 års  Vi är oroade för regeringens och dess stödpartis lättvindiga hållning till sanningen om och tendentiösa tolkning av de konfessionella skolorna.

De nya reglerna för fristående skolor som infördes 1992 innebar dock en explosionsartad utveckling av fristående skolor. Fristående skolor med konfessionell inriktning tillhörde de skolor som ökade mest. Det är viktigt att alla skolor oavsett huvudman ska vara öppna för alla elever och ha samma rättigheter och skyldigheter.

Konfessionella skolor är ofta studieresultatsmässigt ett bättre alternativ än den närliggande kommunala skolan; Regeringens förslag att förbjuda nya konfessionella skolor buntar ihop en hel grupp istället för angripa det som egentligen är problemet, extremism eller otillåtna inslag i lektioner, vilket i … Regeringen beslutade i mars 2018 om kommittédirektiven Konfessionella inslag i skolväsendet (dir. 2018:15). Den särskilda utredaren ska bland annat analysera vad som kan anses följa av Europakonventionen, andra internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringsformen i relation till konfessionella inslag i skola, förskola och fritidshem, oavsett om huvudmannen är Uppgiften från regeringen till utredaren Lars Arrhenius var tydlig: ”Lämna sådana författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas”. Trots den politiska pressen är utredarens slutsats att ett … Majoriteten av dessa registrerat konfessionella skolor är kristna.

Konfessionella skolor regeringen

Enligt skollagen kan fristående skolor, till skillnad från offentliga, ha konfessionell , det vill säga religiös, inriktning. De språkligt/etniska skolorna är en heterogen 

Konfessionella skolor regeringen

Det är dock viktigt att poängtera att det inte handlar om något annorlunda inslag på lektionerna, även dessa skolor följer den svenska läroplanen. Majoriteten av dessa registrerat konfessionella skolor är kristna. Ett tiotal är muslimska och en är judisk. Andelen elever med utländsk bakgrund på konfessionella grundskolor är 46 procent. Låt oss stanna vid konfessionella friskolor. Förra veckan kom den utredning som regeringen tillsatte 2018 syfte att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet.

Konfessionella skolor regeringen

Konfessionella skolor i dag . Konfessionella skolor, ibland felaktigt kallade religiösa friskolor, är en liten grupp skolor där huvudmannen angett att skolan har en profil baserad på religion.
Scientology narconon

Konfessionella skolor regeringen

Därför krävs enligt Säpo ändrad lagstiftning. Uttalandet görs med anledning av det förslag på nya regler för konfessionella friskolor som regeringen har lagt fram som följd av Jaunuariöverenskommelsen.

Regeringen får i dag mycket ros för sin krishantering, men bör få ris för sin hantering av konfessionella skolor.
Lilla vän tänk om du vore kär i mig

Konfessionella skolor regeringen sjukdom itp
campa i bilen
vardbitraden
hur mycket skatt på försäljning av skogsfastighet
erfarenhet planerat kejsarsnitt
flyg linköping riga
tygaffar farsta

17 maj 2019 Många av de konfessionella har jättefina resultat, de är bra skolor. Det är problemet, inte konfessionella skolor generellt. Det hade varit roligt om regeringen var lika hård mot alla typer av skolor när någon miss

Vi välkomnar därför den utredning som regeringen nyligen tillsatt och (https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/anna-ekstrom-tar-emot- utredning- om-konfessionella-skolor/), 2020-01-08. Page 9. 6. 1.3 Metod och  Konfessionella skolor | Publicerad: 8 Januari 2020, 14:44 1. Första delen av regeringens utredning Ändå framhärdar regeringen.

Regeringens särskilda utredare Lars Arrhenius hade fått som tilläggsdirektiv att lämna författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp 

Lagförslaget kan strida mot Europakonventionen och EU-rätten Regeringen går vidare med etableringsstopp.

Samman taget rör det sig om 71 skolenheter varav fem är på gymnasienivå. 1 Av det totala antalet fristående skolor med en konfessionell inriktning har sextio en kristen inriktning, tio har muslimsk inriktning medan det finns en judisk skola. 2 I mars 2018 tillsatte regeringen en utred ning för att utreda möjligheterna att begränsa konfessionella inslag i utbildningen. 3 Argumenten för Konfessionella skolor (doc, 47 kB) Konfessionella skolor, mot_200506_ub_312 (pdf, 152 kB) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om offentlig finansiering till konfessionella skolor. Motivering.