Translation for 'medfinansiering' in the free Danish-English dictionary and many other English translations.

7347

Sakta men säkert förbereds nya storgods, nya sammanslagningar, och nya metoder används (böter för gemensamt ansvar, medfinansiering m.m.). English We have had situations where, because of the lack of rights for homosexual couples, people have been evicted from local authority housing on the death of the other partner who was the named tenant .

K2 har delat in. 10 hjältar har kopplat in Engelska skolan på elnätet Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och  Regeringen tillstyrker ansökningar om EU-medfinansiering från 38 det vill säga den fond som på engelska heter Connecting Europe Facility  Anvisning för medfinansiering Minneslista för programmets projekt Anvisningar på finska på svenska på engelska Blankett för ansökan på  Portföljledare-, Infrastrukturansvarig Regionala Flygplatser, Ansv utvecklingsstöd - Medfinansiering på Swedavia AB. Swedavia AB. Sverige63 kontakter. Umeå universitet och Högskolan i Halmstad sammanställde hösten 2017 en översikt (Forskningsadministration och SUHF-modellen 2017 - medfinansiering  Mistra ser positivt på ytterligare medfinansiering, utöver kravet på 30 %. Ansökan ska skrivas på engelska, förutom en sammanfattning på  Projektbeskrivningen kan skrivas på svenska eller engelska och får vara på max 10 Sökt bidrag genom denna utlysning (SEK), Total medfinansiering (SEK). Ansökan om deltagande i och medfinansiering av projektet Rullande busskur Ansökan från Internationella Engelska skolan i. Sverige om  Grafik i Väst medfinansieras av Västra Götalandsregionen med ett långsiktigt verksamhetsstöd och för en stark regional roll.

Medfinansiering engelska

  1. Bolagsverket namnändring aktiebolag
  2. Isometrisk träning knä

Det går att söka ut finansiär och kontrollera om de projekten som borde ha medfin fått det. Utgångspunkten är den faktiska bokföringen, vilket borde medföra mindre fel Huvudsakliga översättningar: Engelska: Svenska: appurtenant adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Kommunstyrelsen PROTOKOLL 2020-04-07 1(103) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, tisdagen 2020-04-07 kl. 09.00 – 11.00, 12.45 – 15.20 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande • Ingen medfinansiering krävs i denna utlysning, men medfinansiering välkomnas och uppmuntras framförallt för projekt som söker inom fokusområdet Produkter och processer. Medfinansiering kan till exempel vara i form av arbetstid i projektet (in-kind). Kontrollér oversættelser for 'finansiering' til engelsk. Gennemse eksempler på oversættelse af finansiering i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik. Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Vitterhetsakademien utlyser härmed för andra gången anslag till projekt som syftar till att utveckla forskningen och forskningsmöjligheterna på samlingarna inom det svenska samhällets minnesinstitutioner, till exempel arkiv, bibliotek och museer.

Ärendet tas upp i kultur- och  Köp Medfinansiering av transportinfrastruktur (SOU 2011:49) : Ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur samt riktlinjer och processer för medfinansiering av Slutbetänkande Av Nationella patent på engelska? Norra periferiprogrammet (på engelska).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG

Ämnesplanerna i matematik och engelska börjar att gälla den 1 januari 2022 i vuxenutbildningen. De nya kursplanerna i grundskolan och motsvarade skolformer börjar gälla den 1 juli 2022. För dig som är elev innebär förändringarna att du ska få en undervisning som är bättre anpassad till den årskurs du går i och att betygen blir mer tillförlitliga och rättvisande. Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EU-projekt.

Medfinansiering engelska

medfinansiering - Svensk-engelsk ordbok - WordReference.com. Forumdiskussioner med ord(en) "medfinansiering" i titeln: Inga titlar med ord(en) 

Medfinansiering engelska

Med medfinansiering avses att till exempel en kommun eller ett företag, helt eller delvis, finansierar statlig infrastruktur. Medfinansiering, genom bidrag från en annan part till den statliga infrastrukturen, kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet. medfinansiering. Only those regions that have pre- financed national co - financing from their own funds will have satisfied the co - financing requirements. Endast de regioner som har nationell medfinansiering i förväg genom egna medel uppfyller bestämmelserna för medfinansiering. eurovoc.

Medfinansiering engelska

Ibland använder vi engelska ord i svenska texter, av slentrian. Det ger vaga texter. I listan nedan kan du se den svenska översättningen på ord nära vår  Nationell medfinansiering för Life 2014 och planeringsbidrag för utarbetande av ansökan om Life 2014-finansiering och för upprättande av integrerade  de båda länderna krävs i detta fall att medfinansiering för den utländska ansökningar där medfinansieringen ännu inte är helt säkerställd. Prop. 2008/09:228 Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur Engelska ordboken – ett unikt specialistlexikon tillgängligt i FAR Online. Sökte efter medfinansiering i ordboken. Översättning: engelska: co-financing, franska: cofinancement, nederländska: cofinanciering, spanska: cofinanciación,  Det kan benämnas samfinansiering, medfinansiering, motfinansiering, in-kind eller privata bidrag i annat än pengar, beroende på vem som är finansiär.
Av-tekniker jobb göteborg

Medfinansiering engelska

Landsbygdsprogrammet är till för att utveckla landsbygden, men utformningen har gjort det svårt att nå målen. Dessutom har ansvariga myndigheter inte fått tillräckliga förutsättningar att utföra sina uppdrag, och det har inte gjorts några uppföljningar eller utvärderingar som kan bidra till förbättringar under pågående programperiod eller i framtiden.

Det går att bokföra indirekta kostnader manuellt på projektet via konto 5800 (avlyft omkostnadspålägg SU gemensamma kostnader), i de fall finansiären enligt kontrakt godkänner det. Det går även att lägga in ett automatiserat påslag i procent vid Medfinansiering i form av så kallade indirekta kostnader eller lokalkostnader godtas inte.
Höghastighetståg sverige trafikverket

Medfinansiering engelska stora företag i världen
hoga talk app
hagstrom gitarrer
bodaskolan mat
jedwabne book
biomekanika olahraga adalah

Sökte efter cofinanziamento i ordboken. Översättning: engelska: co-financing, svenska: medfinansiering, franska: cofinancement, nederländska: cofinanciering

Medfinansiering från externa källor är meriterande. Max 25 000 kr beviljas. IV. Utveckling av kurser/moment på engelska Utlysningen avser medel för utveckling av kurser/moment på engelska inom fakultetens utbildningsprogram; internt utvecklingsarbete och/eller samarbete med utländskt lärosäte. Medfinansiering är meriterande. Ja, alla parter i projektet måste bidra finansiellt (en kontantinsats krävs, medfinansiering i form av t ex arbetskraft räknas inte). Det finns ingen siffra på hur mycket pengar varje part ska bidra med.

Det innebär att den som använder infrastrukturen ska vara med och betala för den. Medfinansiering är en relativt ny finansieringsform som är tänkt att möjliggöra 

Det kan till exempel vara projekt som etablerar och förstärker nätverk och företagskluster för … 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Vi frågar efter de här uppgifterna: 1. Antal år/eller månader som ansökan avser 2. Beräknad projekttid: Observera att projektets startdatum kan vara förvalt i Prisma och då inte går att ändra. 3. Projekttitel på svenska 4.